ra.ck.ua

Ви тут, оскільки комфорт продукується, масштабується та вже шериться...

новини:
#iconperday 20210706

#iconperday 20210707 green beer

«зелене пиво»

webмагія | techношаманізм | кіберrealізм | memeфікація | MUGAzine
увага! (3,14+): trapляється creepкий whoмор з елеmanтами самоironії

Вакансія: продавець/продавчиня Комплексної Вебмистецької Підтримки — напишіть про себе

Хто я

Вільний & відповідальний вебмитець (ВВВ), інженер-дослідник, теоретик/практик.

Моя місія

Сприяння поширенню комфорту через впровадження Комплексної Вебмистецької Підтримки.

Мої засоби

Технологічна платформа RA.CK.UA, «інсайти», «вебмагія», «техношаманізм», «кіберреалізм», «мемефікація».

Комплексна Вебмистецька Підтримка — це:

створення, розвиток та обслуговування клієнтських вебпроєктів на технологічній платформі RA.CK.UA

1. Створення клієнтського вебпроєкта

 1. Організація
  1. розробницького,
  2. тестового та
  3. продуктивного
  середовищ, для відповідних екземплярів клієнтського вебпроєкта.
 2. Реєстрація бажаного вебдомена для асоціації з продуктивним екземпляром клієнтського вебпроєкта.
 3. Впровадження SSL/TLS сертифіката на продуктивному домені клієнтського вебпроєкта, для роботи по https протоколу із шифруванням трафіку.
 4. Поштова скринька виду: назваскриньки@вебдомен.
 5. Пусконаладка вебпроєкта у формі сайту-візитівки на продуктивному домені.

2. Розвиток клієнтського вебпроєкта

Поступове наближення клієнтського вебпроєкта до ідеального стану, шляхом його методичного розвитку на кожному етапі цілеспрямованої трансформації, згідно з реєстром вебмистецьких заходів:

розробницького й тестового екземплярів на відповідних — α→β середовищах, та продуктивного →γ — втілення вебпроєкта.

3. Обслуговування клієнтського вебпроєкта на технологічній платформі 

Повний період (1 рік, або 12 міс.) співпраці з поважним Клієнтом включає вказані вище етапи на наступних умовах:

 • релізи хоч щодня;
 • зміни/удосконалення попередньо тестуються
 • і потім переносяться в передпродуктивну реалізацію;
 • статус продуктової експлуатації вебпроєктом набувається автоматично після першого року розробки/розвитку згідно плану, хоча вебсайт за офіційною адресою може бути доступний вже за кілька днів після початку дії підтримки, залежно від готовності матеріалів на тестовій реалізації та асоційованого з вебпроєктом доменного імені;
 • провадиться щоденний моніторинг та актуалізація системного ПЗ на середовищах, задіяних у безперервному поліпшенні клієнтських вебпроєктів методом Комплексної Вебмистецької Підтримки.

Напишіть про ваш проєкт, щоб узгодити надання Комплексної Вебмистецької Підтримки.

Лірично-прагматичний відступ

Суть роботи інженера, на мою думку, полягає у здатності ефективно використовувати поточні обставини і наявні засоби, для досягнення вимірюваного у часі результату. Керуючись ерудицією, винахідливістю, a подекуди і дотепністю та, зважаючи на потреби поважного Замовника в таких характеристиках, завдяки яким формується сума цінностей інформаційно-програмного ресурса, залежно від його призначення, я проводжу комплекс проєктно-виробничих заходів та, під час розвитку (розробки/тестування/експлуатації) в межах регламенту, узгоджую ціноутворюючі характеристики підтримуваного вебпроєкту з ціннісними потребами користувачів:

Ціноутворююча характеристика Мій проєктно-виробничий захід Ціннісна потреба користувача
інформативність вебдизайн корисність
функціональність веброзробка ефективність
досяжність обслуговування надійність

1:Супровід FREE!

Для клієнтських проєктів на обслуговуванні: перший місяць супровід free! З другого місяця — супровід за ціною 200 грн (< 0.25 $/день)!

2:Домен БЕЗКОШТОВНО!

Домен [yourdomain].ra.ck.ua безкоштовний пожиттєво!

3:Софт ВІЛЬНИЙ!

Впровадження вільного програмного забезпечення, що не потребує відрахувань на ліцензування.

Особлива пропозиція для УКРАЇНСЬКИХ МИТЦІВ!

Серверні технології в арсеналі

Linux

Linux

PHP

PHP

MySQL

MySQL

Ruby

Ruby

Python

Python

etc.

etc. за домовленістю

Напишіть про ваш проєкт, щоб узгодити надання Комплексної Вебмистецької Підтримки.

Комплексний підхід

Сервіси структура
інвестицій
BASE
модуль
PRESENTATION
модуль
APPLICATION
модуль
частота виплат
для 1 вебмитця / 1 вебпроєкт
обслуговування3 домен
пусконаладка
супровід
пошукова оптимізація
засоби seo
5$~20$
3000 ₴
200 ₴
25$
200$
5$~20$
3000 ₴
200 ₴
25$
200$
5$~20$
3000 ₴
200 ₴
25$
200$
на рік2
одноразово
на місяць1
на годину
на місяць
вебдизайн знак/логотип
дизайн
верстка
  25$
25$
25$
25$
25$
25$
на годину
на годину
на годину
веброзробка програмування     25$ на годину

Моє покликання — творчість, і моя послуга має дійсну, наразі усвідомлену цінність, а відтак, і — вимірювану ціну.

Цінності їй надає, в т.ч. шлях, який мені довелося пройти, часто нехтуючи комфортом не лише тіла і, заплатити певну ціну — часом, фізичною і душевною енергіями, а матеріальними засобами і поготів, — перш ніж я отримав змогу займатися саме тим, до чого завжди прагнув: перебувати “у потоці” у зручний, а не за рахунок часу на відновлення від нецікавої, почасти відверто механічної роботи, у продуктивний для творчості час доби, і утримувати свою увагу на складниках і творчому процесі загалом — те, на що вона природньо налаштована і що дає найкращий результат мені і моїм, зацікавленим у ньому, поважним Замовникам. Цей результат полягає у наданні життя і поширенні ідей і образів, поєднаних в образотворчих властивостях та інформаційних засобах сучасного веба, в умах користувачів вебпроєктів, які я з великим задоволенням розробляю і супроводжую на власній, саме для цього створеній, матеріально-технічній базі.

Отож, мої ресурси на вказані вище засади Комплексної Вебмистецької Підтримки — створення (вебдизайн), розвиток (веброзробка) і подальше обслуговування, — вебпроєктів для поважних Клієнтів і їх аудиторії, користувачів, клієнтів, наступні:

актив / ресурс / засіб що витрачається / застосовується можливість відновлення / заощадження компенсатор
час життя відсутня безумовна любов
наснага, досвід, інтелект увага, творчий хист, художній смак, компетенції в it так умовні одиниці
it-інфраструктура електроенергія, приміщення, техніка, витратні матеріали так умовні одиниці

Час — невідновлюваний актив, наснага — відновлюваний ресурс, що у поєднанні з інтелектом, дозволяє поступово його розвивати, набуваючи і опановуючи новий досвід — нематеріальні інструменти для подальшого ефективного застосування їх у будь-якій справі; it-інфраструктура, в моєму випадку — це матеріалізований вияв названих засобів, методичне налагодження і цільове використання (цілеспрямоване використання за призначенням у визначеній сфері) яких дає мені підстави бути відповідальним за якість надання Комплексної Вебмистецької Підтримки вебпроєктам поважних Клієнтів і, як наслідок, за розширення власного горизонту подій.

відеокадри з х/фільмів використані для ілюстрації універсальності вебмистецьких принципів продукування, масштабування та поширення комфорту...